សូមស៊ែរដើម្បីការពារខ្លូន! រកឃើញទំពក់ថ្ពក់ខោអាវ ដែលមានបង្កប់កាមេរ៉ា ដើម្បីលួចថតពីសកម្មភាព…

សូមស៊ែរដើម្បីការពារខ្លូន ជាពិសេសស្រីៗ ព្រោះថាគេបាន រកឃើញទំពក់ថ្ពក់ខោអាវ ដែលមានបង្កប់កាមេរ៉ា ដើម្បីលួចថតពីសកម្មភាពរបស់យើង។​ វាពិតជារឿងគួរអោយស្អប់ខ្ពើមបំផុត ដែលនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ មានក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ូលិសបានរកឃើញ កាមេរ៉ាដែលបានបង្កប់ក្នុងទំពក់ផ្ពក់ខោអាវ ដើម្បីលួចថតសកម្មភាព។​ យើងមិនអាចដឹងបានឡើយ បើគ្រាន់តែមើលធម្មតាមួយភ្លែត ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញ ពិនិត្យអោយបានដិតដល់ទើបដឹងថា

វាជាទំពក់ផ្ពក់ខោអាវ ដែលមានបង្កប់កាមេរ៉ា ដើម្បីថតពីសកម្មភាពភ្ញៀវ នៅក្នុងបន្ទប់ទឹក បន្ទប់សណ្ឋាគារ ឬបន្ទប់ផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ ជាដើម។ដូច្នេះបើអ្នកទៅស្នាក់នៅទីណា ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួន គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ ពិនិត្យអោយបានដិតដល់ ប្រយ័ត្នជួបរឿងបែបនេះ៕
សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖