កុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអីបងប្អូន!! សូមជួយដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ពីលើឡានបាក់ឆ្អឹងជំនី ហើយពុំមានលុយទៅពេទ្យព្យាបាលទេ…(មានវីឌីអូ)

បើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះ Roben Son​ បានសរសេររៀបរាប់ថា បងប្អូនជនរួមជាតិ ខ្ញុំសូមពឹងរឿងមួយសូមបងប្អូនជួយសៃរដល់បង ផែងវណ្ណះ បង k01 រឺបង ទៀវិចិត្រ ដែលតែងតែជួយដល់ជនទីទល់ក្រ សូមជួយដល់ប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ពីលើឡានបាក់ច្អឹងជំនី ហើយពុំមានលុយទៅពេទ្យព្យាបាលទេ ប្រពន្ធកូនខ្ចីហើយកូនៗនៅទូចទៀត គាត់ត្រូវការអ្នកជួយសូមជួយគាត់ផង សូមជួយសែរផង ដូចបានធ្វើបុណ្យចឹង ទាក់ទង ជួយ0976034009នាំទៅដល់អ្នកជំងឺ នៅសំណង១២

សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា